Spotkanie dla przedstawicieli placówek oświatowych

W dniu 14 czerwca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Lubinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych (przedszkoli, szkół) z terenu miasta Lubina, na którym przedstawiono zrealizowany projekt inwestycji pn. „Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina”. W ramach spotkania omówiono nowo powstałą ścieżkę przyrodniczą i rozdano zostały materiały promocyjno-informacyjne zrealizowanego projektu w celu wykorzystywania ich w zajęciach edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.