Międzyszkolny konkurs przyrodniczy

20 maja 2014 na terenie ścieżki przyrodniczej „Dolina Zimnicy” w Lubinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Na zielonych ścieżkach naszej małej ojczyzny”.
Celem konkursu było promowanie walorów przyrodniczych naszego miasta, a szczególnie Doliny Zimnicy. Do konkursu zgłosiły się trzyosobowe zespoły uczniowskie, reprezentujące 6 szkół podstawowych i 3 gimnazja miasta Lubina. Uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania przyrodnicze, np. rozpoznawali rośliny i tropy zwierzęce, określali na planie miasta położenie parków miejskich, rozwiązywali krzyżówkę i tworzyli zwierzątko z zebranych wcześniej przedmiotów znalezionych na ścieżce. Zwycięzcami konkursu w kategorii szkół podstawowych zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 natomiast w kategorii gimnazjów – uczniowie z Zespołu Szkół Sportowych – Gimnazjum nr 2.
Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Prezydent Miasta Lubina. Po zmaganiach konkursowych organizatorzy zaprosili wszystkich na wspólne ognisko i poczęstunek, którego sponsorem było Centrum Rowerowe Polonia Jacka Bodyka.
Ścieżka przyrodnicza „Dolina Zimnicy” to idealne miejsce nie tylko na rekreację ale również wspaniała baza dydaktyczna dla lubińskich szkół. Zabawy była przednia, pogoda wspaniała. Być może powtórzymy ją za rok.

(Organizatorki: Jolanta Brzezicka, Barbara Mikus)

 

Czytaj więcej

Rajd Marzanna

W 22 marca 2014 na terenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej zorganizowana została przez Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” impreza plenerowa – rajd pn. „Marzanna 2014”. Udział w imprezie wzięli dzieci i młodzież lubińskich placówek oświatowych. Podczas marszu w kierunku dębowej polany, młodzi turyści poznawali tajemnice powstawania koryta rzeki Zimnicy oraz zjawisko sukcesji ekologicznej. Impreza zakończyła się ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek oraz paleniem Marzanny. Uczestnikami rajdu byli m.in uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Lubinie.

(Barbara Mikus)

Czytaj więcej

Przedszkolaki na tropie przyrody – Poznajemy drzewa!

We wtorek 8 października 2013 r. 6-latki z grup VI, VII i VIII Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lubinie wzięły udział w wycieczce w formie warsztatów ekologicznych, zorganizowanej na terenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy w Lubinie. Celem zajęć przeprowadzonych podczas spaceru było przede wszystkim rozbudzanie ciekawości otaczającym światem, nabywanie odwagi w dociekaniu i zdobywaniu informacji, uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, zwrócenie uwagi na wygląd świata roślin i zwierząt w porze jesieni, a także poznawanie i rozróżnianie drzew iglastych i liściastych ( dąb, brzoza, świerk, sosna, klon, olcha), poznawanie budowy drzew, kształtowanie umiejętności dostrzegania przyrody wszystkimi zmysłami: poprzez wzrok, słuch, dotyk, węch, rozumienia znaczenia środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka (czyste powietrze, relaks, ruch na świeżym powietrzu).
Dzieci miały okazję obserwować piękną, jesienną przyrodę, wspaniale radziły sobie z rozpoznawaniem drzew iglastych i liściastych po ich liściach i owocach, zebrały kolorowe, dębowe i klonowe liście oraz żołędzie i szyszki. Na ścieżce spotykały coraz ciekawsze okazy przyrody: muchomorka, gąsienice, żuczki, ogromne drzewa, wśród których wypatrywały ptaki, budki lęgowe. Oglądały trejaże, wykonane dla owadów (między innymi pszczół) siedliska; obserwowały i liczyły zawieszone na drzewach budki lęgowe dla ptaków oraz stryszki dla nietoperzy w schronach przeciwdeszczowych. Zwracały uwagę na zeschłe i złamane drzewa. Odpoczywając przytulały się do brzózek, z których czerpały energię do dalszej wędrówki. Dzieci wróciły zmęczone, ale szczęśliwe i z głowami pełnymi wiadomości!
Po powrocie do przedszkola zajęcia były kontynuowane, dzieci rysowały i malowały drzewa, zapamiętane miejsca, wypełniały karty pracy, utrwalając zdobytą wiedzę. Wycieczka w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do uatrakcyjnienia zajęć w przedszkolu, pozwoliła na zrealizowanie wielu treści dydaktycznych i wychowawczych, jak również dostarczyła dzieciom wielu wrażeń estetycznych.

(Jadwiga Bakalarz)

Czytaj więcej

Spotkanie na terenie Doliny Zimnicy

Gmina Miejska Lubin zrealizowała projekt pn.: „Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubin – Etap I” współfinansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. W dniu 24 września 2013r. zorganizowane zostało kolejne spotkanie przedstawicieli szkół i przedszkoli z terenu miasta, tym razem na terenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej. Spotkanie poprowadził projektant zrealizowanego projektu, który oprowadził uczestników po trasie ścieżki udzielając jednocześnie dodatkowych informacji o założeniach projektu, możliwościach i ciekawostkach obszaru przyrodniczego, w tym zwrócił uwagę na ekspozycję najbardziej cennych elementów bioróżnorodności w dolinie rzeki. Prowadzący, przedstawił uczestnikom wędrówki nowo wybudowane elementy małej architektury zlokalizowane na trasie ścieżki, które również mogą być wykorzystywane w zajęciach dydaktycznych przez nauczycieli. Celem tak poprowadzonego spotkania było przybliżenie i zachęcenie do poznania istniejącego obszaru cennej przyrodniczo i krajobrazowo doliny Zimnicy.

Czytaj więcej

Lekcje w terenie (Gimnazjum nr 3)

W piątek, 13 września 2013 uczniowie z koła: turystycznego i ekologicznego naszego gimnazjum wraz z opiekunkami wyruszyli do urokliwego miejsca w Lubinie – Doliny Zimnicy. Jak nazwa wskazuje ścieżka przyrodnicza prowadzi wzdłuż rzeki Zimnicy i obejmuje przepiękny fragment przyrody miejskiej z różnorodnymi ekosystemami. Jest to wspaniałe miejsce do prowadzenia lekcji w środowisku naturalnym ale i miejsce wypoczynku daleko od miejskiego zgiełku. Podczas spotkania wszyscy nie tylko pogłębiali wiedzę ekologiczną ale również świetnie się bawili.

(Barbara Mikus, Jolanta Brzezicka)

Czytaj więcej

Spotkanie dla przedstawicieli placówek oświatowych

W dniu 14 czerwca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Lubinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych (przedszkoli, szkół) z terenu miasta Lubina, na którym przedstawiono zrealizowany projekt inwestycji pn. „Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina”. W ramach spotkania omówiono nowo powstałą ścieżkę przyrodniczą i rozdano zostały materiały promocyjno-informacyjne zrealizowanego projektu w celu wykorzystywania ich w zajęciach edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej