Międzyszkolny konkurs przyrodniczy

20 maja 2014 na terenie ścieżki przyrodniczej „Dolina Zimnicy” w Lubinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Na zielonych ścieżkach naszej małej ojczyzny”.
Celem konkursu było promowanie walorów przyrodniczych naszego miasta, a szczególnie Doliny Zimnicy. Do konkursu zgłosiły się trzyosobowe zespoły uczniowskie, reprezentujące 6 szkół podstawowych i 3 gimnazja miasta Lubina. Uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania przyrodnicze, np. rozpoznawali rośliny i tropy zwierzęce, określali na planie miasta położenie parków miejskich, rozwiązywali krzyżówkę i tworzyli zwierzątko z zebranych wcześniej przedmiotów znalezionych na ścieżce. Zwycięzcami konkursu w kategorii szkół podstawowych zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 natomiast w kategorii gimnazjów – uczniowie z Zespołu Szkół Sportowych – Gimnazjum nr 2.
Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Prezydent Miasta Lubina. Po zmaganiach konkursowych organizatorzy zaprosili wszystkich na wspólne ognisko i poczęstunek, którego sponsorem było Centrum Rowerowe Polonia Jacka Bodyka.
Ścieżka przyrodnicza „Dolina Zimnicy” to idealne miejsce nie tylko na rekreację ale również wspaniała baza dydaktyczna dla lubińskich szkół. Zabawy była przednia, pogoda wspaniała. Być może powtórzymy ją za rok.

(Organizatorki: Jolanta Brzezicka, Barbara Mikus)