Rajd Marzanna

W 22 marca 2014 na terenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej zorganizowana została przez Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” impreza plenerowa – rajd pn. „Marzanna 2014”. Udział w imprezie wzięli dzieci i młodzież lubińskich placówek oświatowych. Podczas marszu w kierunku dębowej polany, młodzi turyści poznawali tajemnice powstawania koryta rzeki Zimnicy oraz zjawisko sukcesji ekologicznej. Impreza zakończyła się ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek oraz paleniem Marzanny. Uczestnikami rajdu byli m.in uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Lubinie.

(Barbara Mikus)