Strona główna

Poza walorami estetycznymi, poprawiają one warunki życia mieszkańców mając korzystny wpływ na jakość powietrza i klimat akustyczny. Szczególnie duże znaczenie mają większe skupiska krzewów i drzew, tworzące zwarte pasy zadrzewień i zakrzaczeń, tzw. zielone filtry. Tereny zielone pełnią jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, a mianowicie tworzą sprzyjające warunki do bytowania niektórych zwierząt w mieście, dzięki czemu mieszkańcy mają okazję do ich obserwowania. Należy przy tym pamiętać, że dla wielu ludzi żyjących w miastach zieleń miejska jest często ich jedynym łącznikiem ze światem przyrody.