Spotkanie na terenie Doliny Zimnicy

Gmina Miejska Lubin zrealizowała projekt pn.: „Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubin – Etap I” współfinansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. W dniu 24 września 2013r. zorganizowane zostało kolejne spotkanie przedstawicieli szkół i przedszkoli z terenu miasta, tym razem na terenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej. Spotkanie poprowadził projektant zrealizowanego projektu, który oprowadził uczestników po trasie ścieżki udzielając jednocześnie dodatkowych informacji o założeniach projektu, możliwościach i ciekawostkach obszaru przyrodniczego, w tym zwrócił uwagę na ekspozycję najbardziej cennych elementów bioróżnorodności w dolinie rzeki. Prowadzący, przedstawił uczestnikom wędrówki nowo wybudowane elementy małej architektury zlokalizowane na trasie ścieżki, które również mogą być wykorzystywane w zajęciach dydaktycznych przez nauczycieli. Celem tak poprowadzonego spotkania było przybliżenie i zachęcenie do poznania istniejącego obszaru cennej przyrodniczo i krajobrazowo doliny Zimnicy.

Czytaj więcej

Lekcje w terenie (Gimnazjum nr 3)

W piątek, 13 września 2013 uczniowie z koła: turystycznego i ekologicznego naszego gimnazjum wraz z opiekunkami wyruszyli do urokliwego miejsca w Lubinie – Doliny Zimnicy. Jak nazwa wskazuje ścieżka przyrodnicza prowadzi wzdłuż rzeki Zimnicy i obejmuje przepiękny fragment przyrody miejskiej z różnorodnymi ekosystemami. Jest to wspaniałe miejsce do prowadzenia lekcji w środowisku naturalnym ale i miejsce wypoczynku daleko od miejskiego zgiełku. Podczas spotkania wszyscy nie tylko pogłębiali wiedzę ekologiczną ale również świetnie się bawili.

(Barbara Mikus, Jolanta Brzezicka)

Czytaj więcej